Mariusz Ściana

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

46 lat, żona Edyta, dwie córki: Milena i Anna. Mieszkam w Chmielniku. Ukończyłem studia z zakresu systemów teleinformatycznych na ATR w Bydgoszczy. Mam kilkanaście lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w branży IT. Bezpośrednio przed podjęciem pracy w samorządzie pracowałem w kieleckim oddziale firmy Orange, gdzie dodatkowo prowadzi szkolenia w Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Orange dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci internetowej. Posiadam doświadczenie pedagogiczne. Od 2015 roku pracuję jako Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik. Jestem Koordynatorem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz członkiem Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi. Działam w Zakonie Rycerzy Kolumba, a także wspieram strażaków ochotników w roli Prezesa Zarządu Gminnego. Interesują mnie nowe technologie. Lubię wyzwania, a trudności mnie mobilizują.  Moje hobby to turystyka rowerowa i tenis stołowy.

Nowe doświadczenia zawodowe, współpraca z sołtysami i radnymi spowodowały, że mam własną ocenę pracy samorządu nie tylko gminnego, ale także powiatowego i wojewódzkiego oraz jakości współpracy na poszczególnych poziomach. Dlatego czując potrzebę zmian, w obecnych wyborach samorządowych zdecydowałem się na  kandydowanie do Rady Powiatu w Kielcach i nie jest to moje ostatnie słowo.

Starostwo Powiatowe w Kielcach

Telefon

+48 503 101 803

Email

info@mariuszsciana.pl

Adres

Osiedle Dygasińskiego

26-020 Chmielnik

Autor strony: Mariusz Ściana